modlitwa_nowe rodziny_polska

Czy wiesz, jakich gospodarstw domowych jest obecnie najwięcej w Unii Europejskiej? Według statystyk Eurostatu z 2014/15 roku, najliczniejsze stały się już gospodarstwa jednoosobowe. „Cywilizacja singli” to znak naszych czasów!

Z tego względu, jedną z proponowanych intencji mszalnych i modlitw jest modlitwa o powołania do małżeństwa – o nowe, chrześcijańskie rodziny. Módlmy się za wszystkie osoby stanu wolnego o owocną realizację powołania do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej.

Zobacz informację o naszej inicjatywie na portalu Stacja7:

stacja7.pl/modlitwa/modlitwa-o-nowe-rodziny

Modlitwa o Nowe Rodziny

 

Abba, Ojcze Miłosierny,
Ty w Świętej Rodzinie ukazałeś nam piękno
domowego Kościoła.
Pomóż nam budować nowe rodziny
jako święte, sakramentalne wspólnoty,
jako ostoję pokoleń.
Niech każda z nich będzie prawdziwym, odpowiedzialnym środowiskiem
miłości i życia.
Niech będzie pierwszą szkołą człowieczeństwa
i wielkiego przykazania miłości –
tej miłości, która cierpliwa jest, łaskawa jest,
która nie szuka swego, nie pamięta złego,
która współweseli się z prawdą –
miłości, która wszystko przetrzyma.
Maryjo, Matko Miłosierdzia,
prowadź nas do spotkania Boga i drugiego człowieka,
do nowej komunii miłości.
Amen.

 

Wersje do druku: kliknij tu

Modlitwa inspirowana jest słowami św. Jana Pawła II. Dowiedz się więcej!

 

Podjęcie stałej (cyklicznej) modlitw w tej intencji, m. in. w formie Tygodnia Modlitw o Nowe Rodziny, jest według nas coraz bardziej potrzebne.

 

Skąd potrzeba tej modlitwy?

 

– „Cywilizacja singli” to znak naszych czasów.

– W Unii Europejskiej osoby żyjące w pojedynkę stanowią już najliczniejszą grupę spośród wszystkich gospodarstw domowych (32,7%, Eurostat z 2014/2015 r.). Dotyczy to głownie wielkich miast.

– Większość osób stanu wolnego chce zawrzeć małżeństwo i zbudować rodzinę; powody ich samotności są bardzo zróżnicowane. Wiele z tych osób należy do grona bezżennych, “których ludzie takimi uczynili” (Mt 19,12) na skutek m. in. postmodernizmu i “kultury odrzucenia”.

– Rozpowszechnianie Modlitwy o Nowe Rodziny pozwoli zwrócić uwagę na ogromną liczbę dorosłych stanu wolnego, będących dotychczas poza głównym zakresem opieki duszpasterskiej.

– Kościół obchodzi tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Potrzebne jest obecnie również wprowadzenie stałej modlitwy o nowe rodziny, wspierającej realizację podstawowego powołania danego każdemu człowiekowi, czyli powołania do małżeństwa.

– Modlitwa o Nowe Rodziny zawiera w sobie modlitwę o nowe małżeństwa, wychodzi jednak dalej, ukazując potrzebę i wartość (od)budowania rodziny.

– Dobro rodziny to jeden z priorytetów Kościoła, odzwierciedlony m. in. w synodzie biskupów. Owoce sakramentu małżeństwa zależą od jego źródeł, sięgających nie tylko formacji narzeczeńskiej lub doświadczeń wzrastania w rodzinie, ale również – w znacznej mierze – świadomego rozwoju w czasie życia w pojedynkę i podejmowania dojrzałych decyzji.

– Osoby żyjące w pojedynkę są narażone na poczucie osamotnienia. W kontekście niezrealizowanego powołania do małżeństwa słowa Matki Teresy nabierają nowego znaczenia: „Największym ubóstwem człowieka nie jest bieda ani trąd, lecz samotność i poczucie bycia niechcianym”. Nowe formy służby i modlitwy poświęconej temu ubóstwu stają się nieodzowne.

– Towarzyszące modlitwie inicjatywy pod hasłem “Spotkaj Boga, siebie, drugiego człowieka” wspierają w swoim zakresie budowanie proponowanej przez papieża Franciszka „kultury spotkania”.

 

Inicjatywa zrodziła się oddolnie w warszawskich duszpasterstwach dorosłych stanu wolnego, organizujących od 2015 r. m. in. cykliczne rekolekcje dla singli (2015, 2016), adwentowy Tydzień Modlitw o Nowe Rodziny i wiele innych spotkań, cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem (w rekolekcjach w marcu 2016 r. w parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie codziennie brało udział ponad tysiąc singli 26+, również z peryferii Kościoła). Zaproszenie do obchodów pierwszego Tygodnia Modlitw o Nowe Rodziny przyjął w 2015 r. m. in. Bp Rafał Markowski i nuncjusz apostolski Abp Celestino Migliore.

 Inspiracją do treści Modlitwy o Nowe Rodziny jest modlitwa Jana Pawła II o odbudowę rodziny, jego adhortacja Familiaris Consortio, oraz homilia papieża Franciszka rozpoczynająca synod biskupów o rodzinie:

 

Pomóż nam odbudować polską rodzinę jako święte sakramentalne przymierze osób, jako ostoję pokoleń. Niech ta rodzina będzie prawdziwym środowiskiem miłości i życia. Prawdziwym, odpowiedzialnym. Niech będzie pierwszą szkołą wielkiego przykazania miłości — tej miłości, która „cierpliwa jest, łaskawa jest”, która „nie szuka swego, nie pamięta złego”, która „współweseli się z prawdą” — miłości, która „wszystko przetrzyma” (1 Kor 13, 4-7).

Pomóż nam odbudować polską rodzinę. Poprzez rodziny przebiega przyszłość człowieka. Od nich zależy przyszłość człowieka na ziemi ojczystej. Od nich zależy przyszłość Polski.

Jan Paweł II, Warszawa,  9 czerwca 1991
Tekst, nagranie

 

„Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa”. (18)
(…) Duch Święty, udzielony podczas uroczystości sakramentalnej, użycza małżonkom chrześcijańskim daru nowej komunii, komunii miłości, która jest żywym i rzeczywistym obrazem tej najszczególniejszej jedności, która czyni z Kościoła niepodzielne Ciało Mistyczne Chrystusa Pana. (19)
Objawienie i właściwe urzeczywistnienie komunii kościelnej ma miejsce w rodzinie chrześcijańskiej, która również z tego powodu może i powinna nazywać się „Kościołem domowym”. (…) Wszyscy członkowie rodziny, każdy wedle własnego daru, mają łaskę i odpowiedzialny obowiązek budowania dzień po dniu komunii osób, tworząc z rodziny „szkołę bogatszego człowieczeństwa”.” (21)

 

Jan Paweł II, Familiaris Consortio

 

Bóg nie stworzył człowieka do życia w smutku i samotności, ale do szczęścia, by dzielić swoje pielgrzymowanie z inną osobą, która byłaby wobec niego komplementarna; by przeżywać wspaniałe doświadczenie miłości: to znaczy kochać i być kochanym; i by widzieć swoją miłość owocną w dzieciach. (…) Oto marzenie Boga dla jego ukochanej istoty: widzieć ją spełnioną w związku miłości między mężczyzną a kobietą; szczęśliwego na wspólnej drodze, owocnej we wzajemnym darze z siebie.”

Papież Franciszek w homilii otwierającej synod biskupów o rodzinie

niejeden.pl