W odpowiedzi na potrzebę nowej, bardzo ważnej modlitwy za owoce naszych spotkań, głównie za nowo powstające pary, zapraszamy do nowej formy modlitwy.

W czasie 3-dniowej pielgrzymki Camino drogą św Jakuba – Via Regia z Rzeszowa do Pilzna, 14 osób – singli modliło się pod przy Sanktuarium Matki Bożej w Zawadzie, gdzie widniał napis: “Maryjo, opiekunko naszego powołania, proś Boga za nami”. Modliliśmy się również w słynącym łaskami Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach, gdzie złożyliśmy intencje naszej wspólnej drogi. Pielgrzymka zaowocowała m. in. jedną nową parą powstałą wśród jej uczestników. Pierwszą rzeczą, o którą poprosili, była modlitwa. Idąc za tą myślą powstał pomysł, jak zrealizować modlitwę za siebie nawzajem w naszym duszpasterstwie singli.

INTENCJE MODLITWY:

1) za singli poszukujących męża/żony – otwartość i dar spotkania Boga, siebie i drugiego człowieka
2) za mających się ku sobie – o odwagę do podjęcia decyzji o wspólnej drodze
3) za nowe pary – o wytrwałość, miłość i odpowiedzialność

 

FORMA MODLITWY:

Modlitwa to nowenna odmawiana przez 9 kolejnych dni przez zapisane na dany termin osoby. Po 9 dniach następuje zmiana modlących się osób.
Chodzi o to, by modlitwa była codzienna – nieustanna. Na początek przez 9 miesięcy.
Tekstem modlitwy jest litania do Matki Bożej Pięknej Miłości oraz Modlitwa o Nowe Rodziny (poniżej).

 

JAK DOŁĄCZYĆ:

Chętne osoby wysyłają maila do koordynatorki Ani z imieniem i nazwiskiem na adres: [email protected]  z tematem NOWENNA. 
Osoby będą zapisywane dwójkami na poszczególne terminy i będą otrzymywały informację o początku i końcu nowenny. Otrzymają również teksty modlitw.

Modlitwa ruszyła 1 lipca 2016 i potrwa 9 miesięcy. Mamy już sporo chętnych, przyjmujemy zapisy na 9-dniowe “dyżury modlitewne” na przełom 2016/2017 i kolejne miesiące. Chcemy obstawić całe 9 miesięcy 🙂 Zgłaszajcie się do Ani! I nie zapomnijcie o terminie swojego “dyżuru modlitewnego” – warto to zapisać w swoim kalendarzu i telefonie!

 

*******

Litania do Matki Bożej Pięknej Miłości

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami.
Matko Pięknej Miłości, …
Matko miłości pochodzącej z Trójcy Świętej, …
Matko miłości posłusznej Bogu w Nazarecie i przez całe życie, …
Matko miłości współbolejącej na Golgocie, …
Matko miłości modlitewno-apostolskiej w Wieczerniku, …
Matko miłości zapatrzonej w Boga, …
Matko miłości życzliwej wszystkim ludziom, …
Matko miłości przeobrażającej nas w Jezusa Ukrzyżowanego, …
Matko miłości uszczęśliwiającej nas w wieczności, …

W wypełnianiu natchnień Bożych, pomóż nam, Matko Pięknej Miłości.
W zbawczym wykorzystywaniu każdego spotkanego krzyża, …
W unikaniu nadzwyczajności w życiu modlitwy i cierpienia, …
W codziennym rozpamiętywaniu Męki Pańskiej i Twoich Boleści, …
W dostrzeganiu cierpień innych ludzi, …

Abyś nas zawsze otaczała Twoim miłującym Sercem, prosimy Cię, Matko Pięknej Miłości.
Abyś nas uczyniła jedną kochającą się Rodziną, …
Abyś nas, uświęconych krzyżem, doprowadziła do chwały nieba, …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, któryś pozwolił nam czcić Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę Pięknej Miłości, spraw, prosimy, abyśmy za Jej pomocą kochali Ciebie na ziemi we wszystkim i ponad wszystko oraz cieszyli się uszczęśliwiającą wspólnotą wszystkich Świętych w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa o Nowe Rodziny

Abba, Ojcze Miłosierny,
Ty w Świętej Rodzinie ukazałeś nam piękno domowego Kościoła.
Pomóż nam budować nowe rodziny
jako święte, sakramentalne wspólnoty,
jako ostoję pokoleń.
Niech każda z nich będzie prawdziwym, odpowiedzialnym środowiskiem
miłości i życia.
Niech będzie pierwszą szkołą człowieczeństwa
i wielkiego przykazania miłości –
tej miłości, która cierpliwa jest, łaskawa jest,
która nie szuka swego, nie pamięta złego,
która współweseli się z prawdą –
miłości, która wszystko przetrzyma.
Maryjo, Matko Miłosierdzia,
prowadź nas do spotkania Boga i drugiego człowieka,
do nowej komunii miłości. Amen.