plakat_nowe_rodziny_test

Pobierz plakatplakat_nowe_rodziny

 

MSZE POZA WARSZAWĄ:

  • 30 listopada, 18.00, Kościół Dominikanów w Szczecinie
    Msza w intencji o nowe rodziny
  • 2 grudnia, 7:00, par. św. Teresy w Siedlcach
    Msza św o Nowe Rodziny

 

Zapraszamy do organizowania modlitw i zamawiania Mszy św w tej intencji w Waszych parafiach i miejscowościach. Informację o czasie i miejscu modlitwy lub spotkania można też dodać do naszego kalendarza na stronie głównej niejeden.pl, przesyłając ją na adres [email protected]

 

Zobacz zeszłoroczne obchody pierwszego Tygodnia Modlitw: https://niejeden.pl/tmonr2015/

 


 

Modlitwa o nowe rodziny inspirowana jest słowami św. Jana Pawła II.

Zobacz tekst i źródła MODLITWY O NOWE RODZINY >>

 

Skąd potrzeba tej modlitwy?

– „Cywilizacja singli” to znak naszych czasów.

– W Unii Europejskiej osoby żyjące w pojedynkę stanowią już najliczniejszą grupę spośród wszystkich gospodarstw domowych (32,7%, Eurostat z 2014/2015 r.). Dotyczy to głownie wielkich miast.

– Większość osób stanu wolnego chce zawrzeć małżeństwo i zbudować rodzinę; powody ich samotności są bardzo zróżnicowane. Wiele z tych osób należy do grona bezżennych, „których ludzie takimi uczynili” (Mt 19,12) na skutek m. in. postmodernizmu i „kultury odrzucenia”.

– Rozpowszechnianie Modlitwy o Nowe Rodziny pozwoli zwrócić uwagę na ogromną liczbę dorosłych stanu wolnego, będących dotychczas poza głównym zakresem opieki duszpasterskiej.

– Kościół obchodzi tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Potrzebne jest obecnie również wprowadzenie stałej modlitwy o nowe rodziny, wspierającej realizację podstawowego powołania danego każdemu człowiekowi, czyli powołania do małżeństwa.

– Modlitwa o Nowe Rodziny zawiera w sobie modlitwę o nowe małżeństwa, wychodzi jednak dalej, ukazując potrzebę i wartość (od)budowania rodziny.

– Dobro rodziny to jeden z priorytetów Kościoła, odzwierciedlony m. in. w synodzie biskupów. Owoce sakramentu małżeństwa zależą od jego źródeł, sięgających nie tylko formacji narzeczeńskiej lub doświadczeń wzrastania w rodzinie, ale również – w znacznej mierze – świadomego rozwoju w czasie życia w pojedynkę i podejmowania dojrzałych decyzji.

– Osoby żyjące w pojedynkę są narażone na poczucie osamotnienia. W kontekście niezrealizowanego powołania do małżeństwa słowa Matki Teresy nabierają nowego znaczenia: „Największym ubóstwem człowieka nie jest bieda ani trąd, lecz samotność i poczucie bycia niechcianym”. Nowe formy służby i modlitwy poświęconej temu ubóstwu stają się nieodzowne.

– Towarzyszące modlitwie inicjatywy pod hasłem „Spotkaj Boga, siebie, drugiego człowieka” wspierają w swoim zakresie budowanie proponowanej przez papieża Franciszka „kultury spotkania”.

 

Inicjatywa zrodziła się oddolnie w warszawskich duszpasterstwach dorosłych stanu wolnego, organizujących od 2015 r. m. in. cykliczne rekolekcje dla singli (2015, 2016), adwentowy Tydzień Modlitw o Nowe Rodziny i wiele innych spotkań, cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem (w rekolekcjach w marcu 2016 r. w parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie codziennie brało udział ponad tysiąc singli 26+, również z peryferii Kościoła). Zaproszenie do obchodów pierwszego Tygodnia Modlitw o Nowe Rodziny przyjął w 2015 r. m. in. Bp Rafał Markowski i nuncjusz apostolski Abp Celestino Migliore.

Tydzień Modlitw o Nowe Rodziny rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu – szczególnego czasu oczekiwania. Organizatorzy zapraszają również do dołączania tej intencji do modlitw indywidualnych i wspólnotowych.

To poprzez modlitwę najlepiej rozumiesz i spotykasz ludzi, pomagasz im w głębi serca i osiągasz na tym świecie najwyższą skuteczność.

(z Księgi Życia Wspólnot Jerozolimskich)